Výsledek rozhodnutí výběrového řízení na dodávku vybavení počítačové učebny

Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 20. 12. 2010 bylo rozhodnuto, že nejvhodnějším ze čtyř uchazečů je dodavatel MEDORO s.r.o., se sídlem v Pardubicích. V příloze je k nahlédnutí dokument: