Základní informace o projektu

 • Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/03.0045
 • Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Nositel projektu: Střední zdravotnická škola, Turnov, příspěvková organizace
 • Partner projektu: Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.
 • Realizace projektu: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012

Cíle projektu

 • rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání žáků, konkrétně se jedná o zkvalitnění metod výuky žáků v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocnýchprostřednictvím ICT na střední zdravotnické škole
 • vytvoření odborných materiálů (učební texty, úlohy atd. popisující práci s nemocničními informačními systémy) pro výuku žáků
 • rozvoj partnerství a spolupráce mezi střední zdravotnickou školou a partnerskou nemocnicí, jejímž konečným důsledkem bude vytvoření jednotné a standardizované metodiky výuky práce v nemocničních informačních systémech

Cílové skupiny

 • žáci střední zdravotnické školy
 • odborné učitelky ošetřovatelství a ošetřování nemocných
 • učitelé ICT